Serveis integrals de gestió de cobrament i recuperació de deutes

Els serveis de gestió de cobrament de Gesif permeten als seus clients optimitzar els seus recursos, reduir costos i maximitzar la recuperació neta dels seus saldos deutors.

Gestió de cobrament

Anàlisi de portfolis de deute

¿Vol optimitzar els seus recursos i reduir costos?

Gesif gestiona els seus cobraments de manera integral i augmenta la recuperació neta dels seus deutes amb solucions flexibles.

¿Vol conèixer el valor real d'una cartera de deute?

Gesif valora portfolis de deute i és experta en
Due Diligence de portfolis financers.
Els nostres anàlisis determinen el valor real d'una cartera de deute i permeten augmentar els beneficis dels nostres clients.