L'experiència del primer

L'agència de gestió de cobraments Gesif fou fundada el 1991 a fi de dotar a entitats financeres i grans empreses d'un servei extern de recuperació de deutes.

Avui Gesif és l'agència de gestió de cobrament amb més experiència en l'àmbit nacional.

Des de la seva fundació, Gesif ha treballat amb més del 75%
de les entitats financeres que operen a Espanya,
sempre en estreta relació amb elles.