Gestió de cobrament telefònica

La gestió de cobrament comença per la fase amistosa.
Els nostres dos Call Centers, situats a Madrid i Catalunya, realitzen la tasca de localització i contacte telefònic amb les deutors, així com la negociació d'acords de pagament.

¿Què aportem?

Equips de gestió especialitzats

Per a la gestió de cobrament telefònica, Gesif compta amb un equip de gestors seleccionats i formats per negociar amb l'eficàcia que necessiten els seus clients, i sempre dins d'un marc ètic controlat que garanteixi el respecte als deutors.
Distribuïm els nostres gestors en grups de gestió especialitzats per client i tipus de producte. Això permet un major grau de coneixement de les particularitats del producte gestionat i assegura una gestió satisfactòria per al client i el deutor.

Equip de coordinació

Gesif disposa en els seus Call Center d'un equip de coordinació altament qualificat per formar i donar suport als gestors, i per a la gestió d'incidències.

Marcador predictiu

Sistema de trucades predictiu que discrimina la contactabilitat de la cartera en producció i remet als gestors els expedients contactats.

Pagaments per TPV

Cobraments per TPV, amb accés directe als sistemes del client.

Retribució per objectius

Gesif comparteix els objectius dels seus clients; guanya quan ells guanyen. Traslladem a la nostra gestió als objectius marcats pel client i la nostra retribució va lligada a la consecució dels mateixos.

Back Office

Disposem d'una unitat específica de Back Office des de la qual gestionem totes les necessitats asociades a la prestació dels nostres serveis (recursos administratius i gestió documental).

Reporting

Gesif informa en temps real de cada aspecte de la gestió de tota la cartera. Realitzem informes personalitzats segons demanda del client i els posem a la seva disposició a través d'una plataforma web dedicada. Ens adaptem a qualsevol tecnologia de comunicació i informem fins i tot a través de canals xifrats.