Gestió de cobrament presencial

La gestió de cobrament comença per la fase amistosa.
Gesif ajuda als seus clients quan es necessària la presència d'algú per defensar els seus interessos i trobar el millor acord.
Els nostres gestors de cobrament presencial multipliquen les possibilitats de recobrament en tots aquest casos.

¿Què aportem?

Gestors de cobrament distribuïts

Gesif té gestors distribuïts pel territori nacional, propers al deutor i al client. Els nostres gestors coneixen la zona en què actuen, de manera que la capacitat de negociació millora.

Localització de deutors

Els gestors de cobrament presencial d'Gesif són un valuós recurs per aconseguir el contacte amb el deutor. Els nostres gestors presencials realitzen visites per a la localització dels deutors i negociar possibles acords de pagament. Això es complementa amb el treball de la nostra Unitat de Localització, que ens permet oferir una ràtio de contactabilitat per sobre del sector.

Negociació cara a cara

Els nostres gestors poden dur a terme la negociació de diferents propostes amb el deutor i de forma presencial: refinançaments, cancel·lacions, condonació de despeses, etc...

Retirades de vehicles

Els gestors presencials de Gesif realitzen la intermediació entre deutor i client, recollida de documentació i comprovació de signatures i estat del vehicle.

Back Office

Disposem d'una unitat específica de Back Office des de la qual gestionem totes les necessitats asociades a la prestació dels nostres serveis (recursos administratius i gestió documental).

Reporting

Gesif informa en temps real de cada aspecte de la gestió de tota la cartera. Realitzem informes personalitzats segons demanda el client i els posem a la seva disposició a través d'una plataforma web dedicada. Ens adaptem a qualsevol tecnologia de comunicació i informem fins i tot a través de canals xifrats.