Gestió de cobrament judicial

Si la gestió de cobrament amistosa no prospera,
Gesif continua la reclamació del deute

per la via legal.

Gesif disposa d'un equip de lletrats
distribuïts entre els Serveis Centrals

i la Xarxa de Delegacions a Espanya.

¿Què aportem?

Equip expert

Estem especialitzats en la gestió de cobrament contenciosa de carteres de finançament al consum, carteres hipotecàries i carteres de deute fallida.

Solucions per a tots els casos

Gesif ofereix solucions de gestió de cobrament legal per a diferents tipus de deute. Gestionem procediments judicials de tota índole: Hipotecaris, Executius, Canviaris, Ordinaris, Verbals, etc...

Assessorament

Gesif assessora als seus clients sobre la conveniència o no d'iniciar accions judicials, depenent de la situació financera i patrimonial dels deutors.

Control

Gesif manté un control rigorós de totes les fases i fites judicials. Realitzem una revisió periòdica de totes les operacions judicials per detectar incidències i millorar els temps de tramitació.

Reforç de la gestió

Gesif reforça el procés de reclamació del deute per la via legal amb una gestió extrajudicial en paral·lel orientada a esgotar tots els recursos i garantir la resolució més ràpida i econòmica.

Back Office

Disposem d'una unitat específica de Back Office des de la qual gestionem totes les necessitats asociades a la prestació dels nostres serveis (recursos administratius i gestió documental).

Reporting

Gesif informa en temps real de cada aspecte de la gestió de tota la cartera. Realitzem informes personalitzats segons demanda del client i els posem a la seva disposició a través d'una plataforma web dedicada. Ens adaptem a qualsevol tecnologia de comunicació i informem fins i tot a través de canals xifrats.