Un equip expert

Gesif es l'agència de gestió de cobrament amb més experiència a Espanya. El nostre equip humà és expert en gestió de cobraments amistós i judicial, i está format per destacats professionals.

Equip expert

En Gesif som conscients de que en la gestió de cobraments un servei de qualitat ha de comptar amb l'experiència i la capacitat de professionals provats.
Per això comptem amb una plantilla estable i experta en què conflueixen advocats, economistes, gestors especialitzats, analistes i personal administratiu, sempre preparats per respondre a les necesitats del client.

 

Equip de gestió de cobrament telefònica

Gesif compta amb un equip de gestors telefònics seleccionats i formats per negociar amb l'eficàcia que necessiten els seus clients.

Sàpiga més sobre el nostre servei de gestió de cobrament telefònica.

 

 

Equip de gestió de cobrament presencial

Gesif té gestors distribuïts pel territori nacional, propers al deutor i al client.

Sàpiga més sobre el nostre servei de gestió de cobrament presencial.

 

 

Equip de gestió de cobrament judicial

Gesif disposa d'un equip de lletrats distribuïts entre Serveis Centrals i la Xarxa de Delegacions a Espanya.

Sàpiga més sobre el nostre servei de gestió de cobrament judicial.

 

 

 

Equip de gestió de carteres fallides

Gesif compta amb equips de gestors amb amplis coneixements en localització i negociació amb els deutors. La Unitat de Recerca/Localització ens permet garantir una ràtio de contactabilitat per sobre de la mitjana del sector.

Sàpiga més sobre el nostre servei de gestió de carteres fallides.

 

 

 

Due diligence

Gesif disposa d'un equip multidisciplinari format per economistes i advocats, especialitzat en l'estudi i anàlisi de portfolis (el seus ràtios i magnituds principals), estats financers, pòlisses i documentació de suport o base de la cartera.

Sàpiga més sobre el nostre servei de due diligence.

 

 

 

Valoració de carteres

Gesif disposa d'un Departament d 'Anàlisi especialitzat en l'estudi i valoració de carteres de deute que aplica diferents mètodes analítics per obtenir una estimació fiable.

Sàpiga més sobre el nostre servei de valoració de carteres.

Un equip equilibrat

Actualment som més de 200 empleats:
70% Gestors
15% Lletrats
15% Direcció, Back Office, Financer i Sistemes

Un equip expert

Conegui les publicacions que produeix el nostre departament d'anàlisi i valoració de carteres:

Premsa i publicacions