Departament d'anàlisi

Descobreixi els avantatges del nostre Departament d'Anàlisi y Valoració de Carteres. Un departament exclusivament dedicat examina cada paràmetre per oferir anàlisis complets i qualsevol informació addicional que demani el client. Comptem amb les dades més rellevants després de 20 anys d'experiència.

Departament d'anàlisi de dades

Augmenti els seus beneficis gràcies a les dades més rellevants

 

 

Gesif trasllada la seva experiència a la base de dades i la converteix en un valor clau. La qualitat dels serveis de gestió de cobrament i anàlisi de portfoli que presta Gesif es fonamenta en la qualitat, quantitat i rellevància de les dades que atresora en els seus registres.

 

Treballar amb les més destacades firmes del sector financer des de fa més de vint anys ens ha permès construir una base de dades que possibilita la realització d'estimacions basades en el comportament real de carteres de tota mena, enriquint la informació al client y potenciant la consecució de objectius.

 Una veu autoritzada

 

Gesif és un agent imprescindible per tenir la informació més precisa i rellevant del sector. Gràcies a les dades que genera el Departament d'Anàlisi, Gesif publica en col·laboració amb l'agencia de ràting Axesor el Butlletí de Seguiment de la Morositat y l'Activitat Empresarial.

Descobreixi el Butlletí de Seguiment de la Morositat y l'Activitat Empresarial

Potenciem els nostres serveis de gestió de cobrament y anàlisi de portfoli amb les dades més rellevants.

Gestió de cobrament Amistós i Judicial

El nostre Departament d'Anàlisi aporta informació als responsables de cartera i al client de forma constant i en temps real. Així optimitzem la gestió de cobrament, que s'enriqueix al recollir el feedback dels nostres clients.

Llegiu més sobre els nostres serveis de gestió de cobrament i la tasca de Reporting que realitzem.

Gestió de cobrament Carteres Fallides


Reduïu les pèrdues inherents a una cartera de fallits i obtingui una valoració fiable de cara a un posterior procés de venda del portfoli.

Llegiu més sobre el nostre servei de Gestió de Carteres Fallides i els avantatges que aporten els nostres anàlisis

Valoració de Carteres


El nostre Departament d'Anàlisi y Valoració de Carteres està especialitzat en l'estudi i valoració de carteres de deute y aplica diferents mètodes analítics per obtenir una estimació fiable.

Llegiu més sobre el nostre servei de Valoració de Carteres i les avantatges que aporten les nostres anàlisis

Due Diligence


Gesif compta amb l'equip i el coneixement que la converteixen en un soci essencial per a aquells clients que valoren la compra d'una cartera.

Llegiu més sobre el nostre servei de Due Diligence i els avantatges que aporten les nostres anàlisis