Gestió de

carteres fallides

Gesif és experta en gestió de cobrament

de carteres de deute fallit.

 

La més rellevant informació i un expert equip humà es combinen per aportar valors imprescindibles per disminuir les pèrdues i obtenir una valoració de cara a una possible venda de la cartera.

¿Què aportem?

Equip expert

Gesif compta amb equips de gestors de cobrament amb amplis coneixements en localització i negociació amb els deutors. La nostra Unitat de Cerca/Localització ens permet garantir una ràtio de contactabilitat per sobre de la mitjana del sector.

Valoració prèvia de la cartera

Gesif optimitza l'assignació de recursos y augmenta la rendibilitat de les carteres de deute fallida. L'anàlisi previ de l'expectativa de recuperació de la cartera ens permet fer una predicció eficaç de les ràtios de recuperació.

Segmentació prèvia de cartera i creació de processos ad hoc

Ens adaptem a les particularitats del client i de la cartera, creant processos individuals y específics en la gestió de deute fallit. Som flexibles davant els diferents escenaris que planteja la gestió.

Negociació

Els nostres gestors de cobrament són hábils negociadors que es serveixen de les eines de recobrament proporcionades pel client y realitzen propostes segons els paràmetres marcats por aquest (quitaments, plans de pagament ajornat, refinançaments, condonació d'interessos, etc...) per a la consecució dels objectius marcats.

Fallit judicial

Un cop esgotada la gestió de cobrament pre-contenciosa, podem continuar amb el procé de gestió integral. El nostre equip de lletrats s'encarrega de judicialitzar la cartera per obtenir un major ràtio de recuperació.

Departament d'anàlisi de carteres

Un departament d'anàlisi i valoració de carteres aprofita tota la informació que Gesif atresora per determinar des del principi i de forma precisa quines són la les expectatives reals de rentabilitzar una cartera. (Llegir més)

Reporting

Gesif informa en temps real de cada aspecte de la gestió de tota la cartera. Realitzem informes personalitzats segons demanda del client i els posem a la seva disposició a través d'una plataforma web dedicada. Ens adaptem a qualsevol tecnologia de comunicació i informem fins i tot a través de canals xifrats.