Control de qualitat i compromís ètic de Gesif

Ètica i Qualitat en la gestió de cobraments

"Gesif promou el respecte pels deutors, clients i treballadors. Per això dóna suport i participa dels estàndards

ètics del sector i vigila la qualitat dels seus processos interns."

Gesif vigila la qualitat de tots els seus processos. Per això els serveis de gestió de Gesif compten amb la certificació de qualitat d'acord amb la normativa UNE EN ISO 9001-2008.

Gesif és membre de ANGECO (Associació Nacional de Gestors de Cobraments), que al seu torn és membre de FENCA (Federation of European National Debt Collection Associations), i va participar en l'elaboració del seu codi ètic, centrat en un adequat tractament de la informaciò.

Faci clic al quadre de la dreta per llegir el codi ètic de ANGECO.